Pl | En

poniedziałek, 9 grudnia 2013

What is Trip-hop?


Czym jest Trip-hop? Aby to zrozumieć musimy przenieść się do Anglii, a dokładnie Bristolu.
Są lata 80-te, w klubach DJe grają rozentuzjazmowanemu tłumowi, a extasy i LSD łatwiej jest kupić niż alkohol. Narkotyki są u szczytu popularności, muzyka klubowa dopiero się rozwija. DJeje, graficiarze, bboye, jednym słowem cała rozległa hiphopowa społeczność, zaczyna tworzyć muzycznoartystyczne formacje. W skład jednej z nich, The Wilde Bunch (zdjęcie wyżej), wchodzili ojcowie triphopu: Robert Del Naja, Grant Marshall, Andrew Vowles (trzej założyciele Massive Attack), Nellee Hooper (kompozytor i producent) oraz Andrian Thaws (znany jako Tricky). Połączyli rap z muzyka elektroniczną, a jakiś czas później zmniejszyli tempo beatu.


Tak udało im się stworzyć idealną muzykę do tripowania dla ówczesnego bristolskiego społeczeństwa, nie bez powodu nazywaną acid-rapem. Swoją obecna nazwę trip-hop zawdzięcza dziennikarzowi brytyjskiego magazynu Mixmag, Andiemu Pemberton, który użył tego terminu w 1994 do określenia muzyki wytworni Wo’ Wax i singla 'In/Flux' DJ'a Shadow'a.


Pierwszym sukcesem nowego stylu był debiutancki album grupy Massive Attack – Blue Lines (1991), ze słynnym „Unfinished Symphaty ”, który przez długi czas zajmował miejsce w pierwszej dziesiątce brytyjskich list przebojów.Z biegiem czasu trip-hopem zaczęto nazywać nie tylko połączenie muzyki elektronicznej z rapem, ale również z różnymi innymi stylami takimi jak jazz, soul czy reggae. Najlepszym przykładem acid-jazzu jest, pochodząca również z Bristolu, grupa Portishead. Obecnie bardzo trudno jest zdefiniować czym jest trip hop i należy podchodzić do niego bardzo intuicyjnie jako do stosunkowo wolnej (80-120BMP), smętnej i mrocznej muzyki elektronicznej, często połączonej z praktycznie każdym możliwym stylem.


Reggae style:
Indie style:Classical music style:


What is Trip-hop? In order to understand it, we have to transfer ourselves to England, to be more precise to Bristol.
It is the 1980s, the DJ’s play to the overenthusiastic crowds in the clubs. LSD and ecstasy are easier to be bought than alcohol. Drugs are at the peak of their popularity, club music is still under way. DJs, graffiti painters, b-boys, namely the whole hip-hop community, are beginning to create the artistic-music formations. The fathers of trip-hop made up the line-up of The Wild Bunch, which was one of them. They were Robert Del Naja, Grant Marshall, Andrew Vowels (the three founders of Massive Attack), Nellee Hooper (composer and producer) as well as Adrian Thaws (also known as Tricky). They combined rap with electronic music and some time later they diminished the beat pace.


In this way they managed to create an ideal kind of music to trip for the Bristol society of the time, which not without reason was called Acid-rap. The present name of trip-hop can be attributed to a British journalist of The Mixmag magazine, Andy Pemberton; In 1994 he used the term to define the music produced by the Wo'Wax label as well as DJ Shadow’s 'In/Flux' single.


The first success of the new style is associated with "Blue Lines", the debut album of the Massive Attack group with the famous hit "Unfinished Sympathy" which for a long time was in the group of the best ten hits in the British charts.As the time passed by, it became customary to use the term of hip-hop not only as a reference to the combination of electronic music and rap, but also as the mixture with different genres of music, such as jazz, soul or reggae. The best example of acid-jazz is the group Portishead the orgins of which are also in Bristol.These days, it is difficult to define what the music in question is. It needs to be approached very intuitively as relatively slow (80-120 BMP), gloomy and melancholic electronic music which is combined practically with any existing style.


Reggae style:
Indie style:Classical music style: